Paritet.biz.ua » НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Корпоративні відносини:

• реєстрація емісій цінних паперів, консультації для акціонерів;
• консультування щодо операцій з цінними паперами;
• представництво прав емітентів в стосунках з акціонерами, третіми особами, включаючи державні органи;
• консультації з фінансово-інвестиційних проектів, схем розподілу часток, вироблення ефективних схем корпоративного управління;
• організація загальних зборів акціонерів;
• корпоративні спори і позови акціонерів.

Господарські відносини:

• Правовий супровід операцій з відчуження об’єктів нерухомості;
• Правовий аудит угод з купівлі-продажу нерухомості;
• Підготовка документів для державної реєстрації прав на нерухоме майно;
• Податкове структурування операцій з об’єктами нерухомого майна;
• Правовий супровід укладення договорів будівельного підряду;
• Судове представництво у спорах, що виникають у процесі будівельної діяльності;
• Надання консультацій з питань здійснення інвестування в будівництво.
• Юридичний аналіз стану підприємства на момент ініціації/проведення процедури банкрутства;
• Надання усних та письмових консультацій по питаннях пов’язаних з процедурою банкрутства;
• Представництво інтересів кредитора/боржника при проведенні процедури банкрутства;
• Допомога у реструктуризації активів та процедурі відновлення платоспроможності боржника.

Цивільні та адміністративні відносини:

• Надання усних та письмових консультацій щодо питань що стосуються загального застосування норм трудового права;
• Підготовка проектів трудових договорів (контрактів), проектів колективних договорів та проектів локальних актів підприємств (правила внутрішнього трудового розпорядку, різноманітні положення та посадові інструкції);
• Представництво інтересів роботодавців/працівників при вирішенні трудових спорів у судовому порядку;
• Підготовка документів для отримання дозволу на працевлаштування іноземних громадян.
• Правова допомога у отриманні ліцензій та інших документів дозвільного характеру що стосуються широкого спектру галузей господарювання;
• Аналіз дотримання підприємствами ліцензійних та дозвільних вимог;
• Оскарження рішень органів влади у адміністративному та судовому порядку;
• Правова допомога у підготовці письмових запитів, звернень та скарг до органів державної влади/місцевого самоврядування та налагодження взаємодії з даними органами.
• Надання правової допомоги при укладенні шлюбного контракту;
• Представництво інтересів клієнтів при розірванні шлюбу та поділі майна
• Представництво інтересів клієнтів при вирішенні питань, що стосуються призначення аліментів, визначення місця проживання дитини, позбавлення батьківства, визнання або оскарження батьківства;
• Представництво клієнта у органах опіки та піклування;
• Правовий супровід оформлення заповітів та прийняття спадщини.

Кримінальні справи:

• Аналіз матеріалів кримінальної справи та допомога у зборі доказів;
• Захист інтересів клієнтів на етапі проведення досудового слідства;
• Захист інтересі клієнта в суді на всіх стадіях ведення справи;
• Надання консультацій стосовно законодавства у сфері відмивання коштів та корупції.